Picador: prezentacja programu

Picador 3D: prezentacja obiektu w module 3 D

Picador 3D: animacja projektu opakowania

Picador 3D: animacja projektu opakowania

Picador 3D: animacja dopasowania obiektu do opakowania

Picador: animacja opakowania i paletyzacja

Picador Stackbulilder: moduł paletyzacji

Picador: projektowanie standu

Picador 3D: animacja projektu

Picador 3D: projekt i animacja wkładki ochronnej na kieliszki